Υπηρεσίες

Τομείς εξειδίκευσης

Με εμπειρία από το 1981, το γραφείο μας εγγυάται λύσεις ποιότητας και αξιοπιστίας σε κάθε υπηρεσία. Γνωρίστε τις υπηρεσίες και ταιριάξτε τες σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Μελέτες για κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικό έργο.

Φυσικό αέριο

Λύσεις φυσικού αερίου για κάθε κατοικία και επαγγελματικό χώρο.

Άδειες λειτουργίας

Άδειες λειτουργίας για κάθε επαγγελματικό χώρο.

Ανακαινίσεις

Ανακαίνιση σε κάθε χώρο με άψογο design.

Λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Δείτε πως μπορείτε να εξοικονομείτε κάθε μήνα παραπάνω ενέργεια.

Θέρμανση - ψύξη - κλιματισμός

Λύσεις θέρμανσης και ψύξης για κάθε κατοικία και επαγγελματικό χώρο.

Πρόγραμμα εξ'οικονομώ κατ'οίκον

Επιδοτήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση σε ποσοστό έως και 85%.

Μελέτη πυρασφάλειας

Μελέτες πυρασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα και την νομοθεσία που απαιτούνται.

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου Η.Δ.Ε.

Compact Βιολογικοί καθαρισμοί

Βιολογικοί καθαρισμοί για όλες τις απαιτήσεις.

Διαδικασία έργων

Από το πιο απλό ως το πιο σύνθετο έργο ακολουθούμε πιστά τα βήματα. Αυτά είναι που, μαζί με τον πελάτη, οδηγούν στο αποτέλεσμα. 

01.
Ανάλυση απαιτήσεων

Κάθε έργο ξεκινά σε συνεργασία με τις απαιτήσεις του πελάτη.

02.
Λεπτομερής σχεδιασμός

Μαζί σχεδιάζουμε κάθε βήμα για την επίτευξη του στόχου μας.

03.
Πιστή υλοποίηση

Σε κάθε φάση του έργου υπάρχει ενημέρωση ως προς την εξέλιξή του.

04.
Αποτέλεσμα On Time

Κάθε σας αίτημα ολοκληρώνεται έγκαιρα.